مشکل خانه دختر به زودی حل می شود

این فیلم تاکنون سه بار پروانه نمایش گرفته و چندین بار اصلاح شده است. چندی قبل دست اندرکاران خانه دختر دوباره نسخه ای اصلاح شده را به اداره نظارت و ارزشیابی ارسال کردند. . نسخه ای که پیش بینی می شود این بار باب میل وزارت ارشاد باشد. نکته ای که رئیس سازمان سینمایی هم […]
فیلم سریال آهنگ


بدون دیدگاه

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

فید دیدگاه‎ها

ببخشید ، هم‎اکنون دیدگاه‎ها مسدود است.